Verhoogde blootstelling aan Kwik door Gronings aardgas?

Ruime tijd was er onduidelijkheid voor huishoudens die gebruik maakte van het Groningse aardgas. Er zou namelijk een hogere dan verwachte kwikconcentratie in het aardgas aanwezig zijn. Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt nu dat huishoudens die gebruik maken van de groningse aardgas geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen door de aanwezigheid van kwik. Toch roept dit voor velen de vraag op of er meer duidelijkheid moet komen omtrent de veiligheidsnormen en gaskwaliteit.

Kwik komt van nature voor in aardgas en wordt na winning verminderd door koeling en filtratie. Desondanks kan er nog steeds kwik aanwezig zijn in het aardgas dat thuis wordt gebruikt. Bij het gebruik van gas voor koken bijvoorbeeld kunnen binnenshuis kwikdampen ontstaan. Kwik is geclassificeerd als een ZZS (zeer zorgwekkende stof) volgens de REACH en er is geen norm vastgesteld voor de toegestane hoeveelheid kwik in aardgas voor huishoudens. Een te hoge concentratie kwik is schadelijk voor de gezondheid, vandaar dat het SodM samen met het RIVM verder onderzoek heeft uitgevoerd waarvan de resultaten positief zijn. De conclusies die volgen uit het onderzoek:

  • Huishoudens hebben geen gezondheidsrisico’s gelopen door de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas.
  • De aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas is niet hoger dan in aardgas uit andere gasvelden in Nederland en Europa.
  • De huidige grenswaarde voor kwik in aardgas is voldoende om de gezondheid van consumenten te beschermen.

Het SodM pleit voor het opnemen van gezondheid als een belangrijk aspect van de kwaliteit van aardgas. Momenteel zijn de wettelijke regels voor aardgaskwaliteit voornamelijk gericht op veiligheid en kwaliteit, zonder rekening te houden met mogelijke gezondheidseffecten van gasgebruik bij huishoudens. Francine Kiewiet de Jonge, directeur Gasnetten en Gaswinning Groningen bij SodM, benadrukt dat het beschermen van de gezondheid van burgers net zo belangrijk moet zijn als het waarborgen van de veiligheid van gasgebruik. Met de toenemende energietransitie zullen andere gassen vaker aan aardgas worden toegevoegd, wat de noodzaak van gezondheidsbescherming nog urgenter maakt.

Bron: RIVM | SodM | Notulen

13-06-2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.