Verbod op goedgekeurde pesticiden in lelieteelt

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Hoewel het gebruik van pesticide als bestrijdingsmiddel in de bloemteelt is toegestaan door de Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) blijken er serieuze risico’s voor mens en natuur aan het gebruik van sommige pesticide te hangen. Dat zorgde er in Drenthe voor dat er rechterlijk is besloten dat lelietelers niet meer mogen spuiten voor het bestrijden van onkruid en schadelijke insecten. De vraag waarom de overheid niet voor het voorzorgsbeginsel kiest in deze kwestie blijft onbeantwoord.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloemteelt is toegestaan omdat het middel effectief is in het bestrijden van onkruid en schadelijke insecten maar het gebruik is aan strenge regels gebonden en moet voldoen aan de Europese wetgeving. Er zijn verschillende soorten bestrijdingsmiddelen die gebruikt mogen worden in de bloemteelt, maar deze moeten wel veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt binnen Nederland of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier, en milieu en of ze effectief zijn in het bestrijden van plagen en ziekten. Op basis van deze beoordelingen beslist het Ctgb of een middel op de markt mag worden gebracht en onder welke voorwaarden het gebruikt mag worden.

In Drente is een groep bewoners erin geslaagd om een boer te laten stoppen met het besproeien van zijn lelies met bestrijdingsmiddelen. De bewoners hadden last van gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en misselijkheid, en vermoedden dat dit kwam door de bestrijdingsmiddelen die de boer gebruikte.

Maar hoe kan het dat een rechter een boer verbiedt om middelen te gebruiken die legaal zijn? Het is inderdaad zo dat bestrijdingsmiddelen die worden toegelaten op de Europese markt moeten voldoen aan strenge wetenschappelijke richtlijnen en veilig moeten zijn voor mens, dier en milieu. Het feit dat een middel is toegelaten betekent echter niet automatisch dat het veilig is in alle situaties en voor alle doeleinden. In dit specifieke geval heeft de rechter geoordeeld dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de boer schadelijk was voor de gezondheid van de bewoners. De rechter heeft daarom besloten dat de boer moest stoppen met het gebruik van deze middelen. Het is aan de rechter om te beoordelen of het gebruik van een middel in een specifieke situatie veilig is en voldoet aan de wet- en regelgeving.

Omwonenden roepen nu de overheid op om te werken aan het voorzorgsbeginsel zodat er in de toekomst proactief kan worden gehandeld om schade aan mens en milieu te voorkomen.

Bron: Vonnis

21-6-2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.