omgevingl

Veiligheidsvoorschriften opslaan gevaarlijke stoffen in verpakking

Voor opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden veiligheidsvoorschriften uit paragraaf 4.98 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om veiligheidsafstanden, PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en opslag in verkoopruimten.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.