Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa moet beter: EU-Raad onderschrijft conclusies rapport

europese vlag

Op 10 december 2019 ging de EU-Raad akkoord met de ontwerpconclusies uit het rapport “De economie van het welzijn”

Op 10 december 2019 ging de EU-Raad akkoord met de ontwerpconclusies uit het rapport “De economie van het welzijn” van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Daarmee nodigt het de Europese Commissie uit om voor 2021-2027 een nieuw strategisch EU-kader te presenteren op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (verder te noemen VGW).

Blootstellingsgrenswaarden hoge prioriteit

Kanker is binnen de EU nog altijd de belangrijkste oorzaak van werk gerelateerde sterfgevallen. De hiermee verband houdende kostenpost voor uitgaven in het kader van de gezondheidszorg en productiviteitsverliezen, wordt geraamd op 4 tot 7 miljard euro per jaar.

Onlangs zijn voor 25 kankerverwekkende en mutagene stoffen bindende grenswaarden bepaald. De EU-Raad concludeert dat we er nog niet zijn en dat er grenswaarden moeten komen voor nieuwe gevaarlijke stoffen. Behalve voor kankerverwekkende stoffen wordt in de raadsconclusies ingegaan op allerlei andere gevaarlijke stoffen zoals reprotoxische stoffen en nanomaterialen. De EU-wetgeving inzake VGW en haar wetgeving inzake chemische stoffen leiden soms tot overlappingen of zelfs tegenstrijdige vereisten, die verwarring, administratieve lasten en rechtsonzekerheid tot gevolg kunnen hebben.

Lees meer

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.