Vanuit Ministerie zijn de onderstaande punten genoemd die in 2017 voor Nederland qua stoffenbeleid aangescherpt worden

Vanuit Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn de onderstaande punten genoemd die in 2017 voor Nederland aangescherpt zullen worden geredeneerd vanuit het Europees stoffenbeleid. 

  • In 2020 moeten de voor Europa meest relevante substances of very high concern, zeer zorgwekkende stoffen volgens de definitie van REACH, beoordeeld zijn waarbij de uitkomst kan zijn dat deze vervangen moeten worden door veiliger alternatieven.
  • Wetenschappelijke criteria moeten helder maken wanneer stoffen op hormoonverstorende werking getest moeten worden om vervolgens beheersmaatregelen mogelijk te maken.
  •  Hoe stoffen in nanovorm beoordeeld moeten worden, moet bij de review duidelijk worden en direct daarna concreet worden vastgelegd.
  • Blootstelling aan chemicaliën langs meerdere sporen (cumulatie- en combinatie-effecten) wordt nu ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Daar moet een beoordelingskader voor komen. 
  • De Europese stoffenregistratiedossiers moeten door betrokken bedrijven worden gecompleteerd en actueel worden gehouden. De informatie over stoffen is immers niet statisch.

Lees de brief vanuit het minstierie van Infrastructuur en Milieu

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.