Update SZW-ljst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (2016, 34544) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en producten. Het gaat dan om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening.

Twee maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.  Het teken ‘•’ in de tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van januari 2016 (Staatscourant 2016, nr 43).

Dit keer zijn gewijzigd:

Chroom (VI) en -verbindingen: ammoniumchromaat, ammoniumdichromaat, calciumchromaat, chroomtrioxide, chroomzuur, dichroom tris(chromaat), kaliumdichromaat, natriumdichromaat anhydride,natriumdichromaatdihydraat en natriumchromaat.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34544.html

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.