Unie van waterschappen ondersteunt advies ‘greep op gevaarlijke stoffen’

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

thema_waterkwaliteit-610x335

Deel op social media:

Op 11 maart heeft de Adviesraad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan minister Van Veldhoven en voorzitters van de Eerste en Tweede kamer het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ aangeboden.

  • In het advies constateert de raad dat:
  • de verspreiding van veel gevaarlijke stoffen is verminderd;
  • er meer informatie over deze stoffen openbaar beschikbaar is;
  • er meer nieuwe problemen ontstaan door ongecontroleerde verspreiding van nieuwe stoffen in de leefomgeving;
  • de circulaire economie ervoor zorgt dat producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt vaker zullen worden hergebruikt met nieuwe risico’s als gevolg.

Lees ook de 10 aanbevelingen

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.