201908307701

Uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij afvalbedrijven onduidelijk, verder onderzoek in opdracht provincie Fryslân nodig

Bij 28 afvalbedrijven in Fryslân is nog onduidelijk of er bij de afvalverwerking zogeheten zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen (ZZS).

Bij 28 afvalbedrijven in Fryslân is nog onduidelijk of er bij de afvalverwerking zogeheten zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen (ZZS). Daarvoor is nader onderzoek nodig, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. Pas dan kunnen de risico’s voor mens en milieu worden beoordeeld, staat in een rapportage van milieudienst FUMO.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.