arbeidsinspectie logo

Uitslag arbeidsongevallen monitor 2022

In 2022 werden in Nederland 2.357 slachtoffers bij meldingsplichtige arbeidsongevallen geregistreerd, hiervan zijn 40 gevallen dodelijk geweest. Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie, gebaseerd op afgeronde onderzoeken naar ongevallen.

De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in specifieke sectoren, met waterbedrijven en afvalbeheerders als koplopers. Daarnaast werden verhoogde incidenten gemeld in de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij, en de industrie.
Slechts één op de acht slachtoffers was vrouw, met de zorgsector en horeca als uitzonderingen. Dit is te verklaren doordat veel van de andere sectoren voornamelijk vertegenwoordigd worden door mannelijke medewerkers. Wat betreft de leeftijd wordt aangegeven dat ongeveer 25% van de slachtoffers ouder was dan 55 jaar, terwijl 13% jonger was dan 25 jaar. Ongeveer een derde van de ongevallen resulteerde in blijvend letsel. Het type ongeval loopt uiteen, veelvoorkomend waren vallen, of ongevallen met machines en voertuigen.

Het rapport onderzocht ook arbeidsongevallen met stagiairs, studenten en gevaarlijke stoffen. Er was bezorgdheid geuit over een groter risico voor stagiairs en studenten, maar het onderzoek weerlegde dit. In verhouding tot jongeren in loondienst waren er minder ongevallen bij stagiairs en studenten.

Wat betreft gevaarlijke stoffen werden 35% van de ongevallen in verband gebracht met de industrie, terwijl 16% in de handel plaatsvond. De meeste slachtoffers leden aan brandwonden of bevriezingen.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten arbeidsongevallen onmiddellijk worden gemeld aan de Nederlandse Arbeidsinspectie als het slachtoffer wordt opgenomen in het ziekenhuis, blijvend letsel oploopt of overlijdt als gevolg van het ongeval. De resultaten uit de Monitor arbeidsongevallen 2022 worden meegenomen bij inspecties voor de preventie en aanpak van arbeidsongevallen.

Meer weten over incidenten voorkomen met gevaarlijke stoffen? Vraag Toxic!

Bron: Nederlande Arbeidsinspectie

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.