Toepassingsbereik en melding opslaan van organische peroxiden in verpakking (paragraaf 4.99 Bal)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

informatiepunt-omgevingswet

Deel op social media:

Voor de milieubelastende activiteit Opslaan van organische peroxiden in verpakking gelden inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). U vindt hier het toepassingsbereik (wat eronder valt) en de gegevens die bij een melding aangeleverd moeten worden.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.