Toepassingsbereik en melding opslaan van organische peroxiden in verpakking (paragraaf 4.99 Bal)

informatiepunt-omgevingswet

Voor de milieubelastende activiteit Opslaan van organische peroxiden in verpakking gelden inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). U vindt hier het toepassingsbereik (wat eronder valt) en de gegevens die bij een melding aangeleverd moeten worden.

Lees meer

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.