Chemische veiligheid

Toenemende zorgen over nieuwe chemische stoffen 

In de chemische sector groeit de bezorgdheid over de veiligheid van nieuwe chemische stoffen. Experts van onder andere TNO wijzen op de noodzaak om veiligheid en duurzaamheid vanaf het ontwerp van nieuwe stoffen serieus te nemen. Hoewel chemiebedrijven niet altijd verplicht zijn om de veiligheid van nieuwe stoffen voorop te stellen, benadrukken deskundigen dat dit wel heel belangrijk is gezien de mogelijke risico’s voor mens en milieu. De zorg om nieuwe probleem-chemicaliën, vergelijkbaar met schadelijke PFAS (Per- en Polyfluoralkyl stoffen), blijft hoog.

Strenge evaluatie door ECHA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) speelt een sleutelrol bij de beoordeling en goedkeuring van chemische stoffen in Europa. Dit agentschap is verantwoordelijk voor de strenge evaluatie en regelgeving om alleen veilige stoffen op de markt toe te laten. Voor een nieuwe chemische stof moet een bedrijf de eigenschappen en risico’s grondig onderzoeken en deze informatie delen met ECHA voordat de stof op de markt mag worden gebracht.

EU-Strategie voor duurzame chemische stoffen

De EU heeft ambitieuze plannen om de chemische sector duurzamer te maken, onder meer via de Green Deal. Deze strategie streeft naar het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën en bevordert de uitfasering van schadelijke stoffen uit consumentenproducten. Dit initiatief is bedoeld om de veiligheid en duurzaamheid in de hele levenscyclus van chemische stoffen te verbeteren, inclusief productie, gebruik en afvalverwerking.

Rol van TNO

TNO heeft een belangrijke rol in het bevorderen van veilig en duurzaam ontwerp van chemicaliën. Ze hebben een uitgebreide database ontwikkeld (met een miljoen stoffen en stofeigenschappen) om bedrijven te helpen verstandige keuzes te maken in het ontwikkelingsproces van nieuwe stoffen. Door gebruik te maken van geavanceerde AI-modellen kunnen de potentiële risico’s van blootstelling aan deze stoffen vroegtijdig worden voorspeld. Het benadrukken van duurzaamheid en veiligheid in de chemische industrie is van essentieel belang, aldus experts. Dit omvat niet alleen de functionele eigenschappen van stoffen, maar ook hun impact gedurende de gehele levenscyclus, inclusief recycling en afvalverwerking.

Complexiteit

De discussie over het toelaten van gevaarlijke stoffen blijft complex. Terwijl Brussel aangeeft dat essentiële stoffen onder bepaalde voorwaarden nog gebruikt mogen worden, roept dit vragen op over wat nu precies als ‘essentieel’ wordt beschouwd en wie daarover beslist. Deze afwegingen vereisen een zorgvuldige balans tussen innovatie in de chemische sector en de bescherming van mens en milieu tegen potentiële schade door nieuwe chemische stoffen.

Conclusie: streven naar veilige en duurzame chemie

In een tijd waarin innovatie in de chemie snel evolueert, blijft de noodzaak om veiligheids- en duurzaamheidsnormen te versterken onverminderd groot. Experts en beleidsmakers zullen blijven samenwerken om de chemische sector te stimuleren naar een veiligere en duurzamere toekomst. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de impact van chemische stoffen op mens en milieu minimaliseren en tegelijkertijd blijven bijdragen aan technologische vooruitgang.

Toxic: jouw partner in chemische veiligheid​

Met Toxic’s praktische tools voor productregistratie, blootstellingsberekeningen, maatregelen en E-Data, brengen we niet alleen jouw chemische risico’s in kaart, maar bieden we ook duidelijke, kosteneffectieve en duurzame oplossingen. Onze benadering zorgt ervoor dat je snel grip krijgt op potentiële gevaren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.