Rapport Beroepsziekten

TNO Rapport Preventie beroepsziekten door stoffen

TNO Rapport Preventie beroepsziekten door stoffen TNO vooronderzoek SZW Programma “ Beter aan de slag met stoffen” Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd, vormt onderdeel van de verkenningen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten uitvoeren ter voorbereiding van een meerjarenprogramma rond het voorkomen van beroepsziekten (in eer-ste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’).

Het is een goed opgezet rapport waar veel uit geconcludeerd kan worden zoals (bladzijde 15 hoofstuk 2.3) :

Dat ziekten van de ademhalingswegen (COPD en astma) en kanker (longkanker, mesotheli-oom) voor de grootste ziektelast zorgen wat betreft gezondheidsklachten die zijn gerelateerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Grote sectoren waar blootstelling aan deze stoffen een risico is, zijn: de chemie, metaal en bouw. Onder de bouw worden de bouwmaterialenindustrie, algemene bouw en pro jectontwikkeling, grond, water- en wegenbouw, en de gespecialiseerde bouw geschaard. Onder metaal worden de basismetaalindustrie en de metaalproducten industrie ondergebracht. En voor chemie worden zowel de chemische industrie (de proceschemie) als zogenaamde downstream users (de handel in en reparaties van auto’s en dergelijke (met name de autoschade herstel bedrijven) geschaard;

Het rapport is opgedeeld in 16 delen om het downloadable te maken.

Deel 1 Deel 6  Deel 11  Deel 16

Deel 2  Deel 7 Deel 12

Deel 3  Deel 8  Deel 13

Deel 4  Deel 9  Deel 14

Deel 5  Deel 10  Deel 15 

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.