Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen en ippc

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

ro_rws_omgevingsloket_aan-de-slag-met_pos_rgb

Deel op social media:

Bij de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen kan het gaan om een ippc-installatie (ippc-categorie 5.5).

Ippc-categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen

Bij de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen kan het gaan om een ippc-installatie (ippc-categorie 5.5).

Ippc-categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen kan vallen onder ippc-categorie 5.5. Voorwaarde is wel dat de opslag van gevaarlijke stoffen in afwachting is van een behandeling die valt onder ippc-categorie 5.1, 5.2b, 5.4 of 5.6.

Er is dus sprake van ippc-categorie 5.5 als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

het gaat om tijdelijke opslag

het gaat om opslag van gevaarlijke afvalstoffen

de opslag is in afwachting van een handeling die valt onder ippc-categorie 5.1, 5.2b, 5.4 of 5.6

de totale capaciteit is meer dan 50 ton

het gaat niet om tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie

In afwachting van een verdere behandeling

Het bevoegd gezag moet per gevaarlijke afvalstof controleren op welke manier het bedrijf dit uiteindelijk zal verwerken. Hierbij zijn de minimumstandaarden uit het Landelijk Afvalbeheerplan van belang. Deze geven aan wat de minimale hoogwaardigheid van bewerking of verwerking van afvalstoffen is.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.