Tata Steel stoot nog steeds kankerverwekkende stoffen uit

Het RIVM heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio, wat de omgeving rondom Tata Steel omvat. Het rapport toont aan dat er in de IJmond nog steeds grotere hoeveelheden kankerverwekkende PAK en metalen in neergedaald stof aanwezig zijn dan elders in Nederland, waarbij Tata Steel de belangrijkste bron is van dit soort stof.


De hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied is sinds het eerste onderzoek in 2020 gedaald, wat kan wijzen op een vermindering van ijzeruitstoot in de IJmondregio. Maar van de overige stoffen zijn in beide jaren een vergelijkbare hoeveelheid stoffen neergedaald. Neerslag van ijzer leidt niet direct tot gezondheidsrisico’s. Dat is wel het geval bij de structurele uitstoot van metalen als lood en andere zorgwekkende stoffen.


Tata Steel is bezig met het implementeren van een reeks verbetermaatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt de urgentie van het doorvoeren van de aangekondigde verbeteringen en het belang van een schone omgeving rond Tata Steel.


Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als onderdeel van het plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving in de IJmond. IenW zal in samenwerking met de provincie en het RIVM bepalen hoe de monitoring van de depositie van PAK en metalen in de toekomst vervolgd moet worden om de effectiviteit van de verbetermaatregelen te meten.

Bron: Rijksoverheid en NOS

30-3-2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.