SZW (1)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van 1 juli 2020 is verschenen

SZW-lijst voor tweede halfjaar 2020 is verschenen. Aan de lijst van kankerverwekkende processen is toegevoegd Emissies van ijzer- en staalgieten.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen voor tweede halfjaar 2020 is verschenen

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Aan de lijst van kankerverwekkende processen is toegevoegd Emissies van ijzer- en staalgieten.

De volgende stoffen zijn aan de lijst toegevoegd:

Kankerverwekkend:

  

7440-48-4

kobalt

 

 

Reprotoxisch:

  

22673-19-4

dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin

categorie 1B vruchtbaarheid, ontwikkeling

71850-09-4

diisohexylftalaat

categorie 1B vruchtbaarheid, ontwikkeling

97925-95-6

ethanol, 2,2’-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten

categorie 1B ontwikkeling

75-21-8

ethyleenoxide

categorie 1B vruchtbaarheid – categorie 2 ontwikkeling

100784-20-1

halosulfuronmethyl (ISO);

categorie 1B ontwikkeling

7440-48-4

kobalt

categorie 1B vruchtbaarheid

139968-49-3 [1] / 852403-68-0 [2]

metaflumizon (ISO)

categorie 2 ontwikkeling

115-09-3

methylkwikchloride

categorie 2 vruchtbaarheid – categorie 1B ontwikkeling – lactatie

693-98-1

2-methylimidazool

categorie 2 vruchtbaarheid – categorie 1B ontwikkeling

108-62-3

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane metaldehyde

categorie 2 vruchtbaarheid

 

Zie verder de nieuwe SZW-lijst

Download in pdf

 

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.