logo_blauw@2x (1)

Substitutie van kankerverwekkende stoffen

Chemische stoffen worden ontwikkeld om een nuttige functie te hebben in producten en productieprocessen.

Inleiding

Chemische stoffen worden ontwikkeld om een nuttige functie te hebben in producten en productieprocessen. Helaas zijn er ook negatieve effecten op de gezondheid en het milieu van deze stoffen en zijn er talloze redenen om te onderzoeken of gevaarlijke stoffen vervangen (gesubstitueerd) kunnen worden door veiligere en gezondere alternatieven. Jaarlijks overlijden in Nederland 3000 mensen nadat ze – vaak al lang geleden – op hun werk werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Als we op deze voet verder gaan met het gebruik van gevaarlijke stoffen en het ontwikkelen van nieuwe stoffen waarvan de gezondheidseffecten onbekend zijn, dan zullen duizenden werkenden een beroepsziekte oplopen en overlijden.

Voor zover dit technisch uitvoerbaar is moeten bedrijven kankerverwekkende en mutagene stoffen vervangen, volgens het Arbobesluit. Maar hoe ver gaat deze inspanningsverplichting? En hoe kijkt Inspectie SZW hier naar? Ieder bedrijf moet twee hoofdvragen kunnen beantwoorden: “Waarom is het gebruik van de stof (of het proces) strikt noodzakelijk en is vervanging technisch niet uitvoerbaar?”, en “Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan om tot vervanging te komen?”. Om een meer structurele en doordachte aanpak hiervan te bevorderen, heeft Inspectie SZW een handreiking ontwikkeld. Deze wordt besproken, geïllustreerd met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Na de pauze zal vanuit de praktijk worden toegelicht hoe kankerverwekkende stoffen vervangen worden op werkplekken? Welke overwegingen zijn bepalend bij het vinden van de geschikte balans tussen functionaliteit van de stof / product aan de ene kant en veiligheid en gezondheid aan de andere kant? Welke mate van veiligheid en gezondheid van producten of processen accepteren de verschillende stakeholders (bedrijven, overheid, consumenten)? Hoe realiseren we de benodigde omslag naar een andere manier van denken en opereren? Hoe kan een brede verandering in gang worden gezet?

Programma

13:30 Opening door de bestuursleden.
Mededelingen uit de besturen van CGC en NVvA.
Paul Scheepers (CGC)
Jan Kegelaer (NVvA)
13:401Geldende regelgeving & en de rol van de overheid op het gebied van substitutie van kankerverwekkende stoffenJeroen Terwoert
14:102Welke technieken en methoden zijn er om kankerverwekkende stoffen te vervangen?Dinant Kroese
14:40 Pauze 
15:003Vervanging van kankerverwekkende stoffen vanuit de praktijk bezienFenneke Linker
15:304De praktijk van verbetercoaches van 5xbeter over vervanging van kankerverwekkende stoffenKees Halm

Stephan Hemme
16:00 Discussie 
16:30 Einde 

 Lees meer

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.