overheid logo paars

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken? Dan komt u per 5 februari 2022 mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2022-2027.

De SVO steunt bovenwettelijke (niet wettelijk verplichte) initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Omgevingsveiligheid betekent de veiligheidssituatie in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat hier om industriële activiteiten van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Doelgroepen

De regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

Daarnaast geldt dat:

de regeling ook open is voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen. Advies over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf;

omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s ook mogen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat ze geen penvoerder zijn van het project.

Budget

Het volledige budget voor SVO 2022 is:

€ 1.950.000 voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie (projecttypen a, b en c);

€ 50.000 voor extern advies (projecttype d).

l;ees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.