kvgogroot_kleiner

Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Per 9 februari 2022 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de verandering op het gebied van gevaarlijke stoffen, waarbij de boetes zijn verhoogd.

Per 9 februari 2022 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de verandering op het gebied van gevaarlijke stoffen, waarbij de boetes zijn verhoogd.

Boetebeleid

Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen (producten) dan dient het een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) daarvan te hebben gemaakt. Een gevaarlijk product is te herkennen aan een gevarenteken op het product. Indien een bedrijf wel een RIE heeft maar ontbreekt daarbij het “gevaarlijke stoffendeel” dan wordt meteen een boete opgelegd van de 5e categorie (in 2022 is dat € 5000,-). Er wordt dus geen waarschuwing meer gegeven. Dat geldt ook  indien niet is voldaan aan het bepaalde in de andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.