Straf voor milieudelicten moet afschrikwekkender

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Hogere boetes

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en veiligheid willen de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit aanpakken omdat deze nu niet afschrikwekkend genoeg is. Daarom doet het Ministerie van JenV onderzoek naar hoe ernstige milieudelicten nu bestraft worden en hoe een meer doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende straf opgelegd kan worden.

Gedragsverbetering

Naast het betalen van het boete bedrag, moet er in de toekomst ook komen te staan dat de onderneming haar leven moet beteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bedrijven een compliance programma moeten opzetten, implementeren en naleven. Als de voorwaarden niet worden nageleefd, kan het openbaar ministerie overgaan tot vervolging.
Om dit mogelijk te maken, werkt de minister aan een aanvullingswet op het Wetboek van Strafvordering, bij het hoofdstuk over schikkingen. De nieuwe aanvullingswet moet in het eerste kwartaal van 2024 in formele consultatie worden geven.

Dit besluit komt als reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer, waaruit bleek dat de huidige straffen onvoldoende afschrikwekkend waren voor bedrijven die zich schuldig maken aan milieuovertredingen.

Veelplegers

Het rapport concludeert ook dat een kleine groep bedrijven verantwoordelijk is voor een groot deel van de overtredingen. Er zijn al wetten en regels die omgevingsdiensten de mogelijkheid geven om bedrijven zwaarder te straffen als ze herhaaldelijk milieudelicten plegen. De minister wil dat de verschillende inspectiediensten beter samenwerken en de benodigde informatie delen om op te kunnen treden bij herhaaldelijke overtredingen. Er wordt geïnvesteerd in extra opsporings- en vervolgingscapaciteit om de aanpak van veelplegers te versterken.

Bron: Kamervragen

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.