watkosteenrie

Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Maar ze verhoogt ook de boetes die Inspectie SZW kan opleggen aan organisaties zonder RI&E. 

Als organisaties de kernverplichtingen uit de Arbowet niet nakomen, kan Inspectie SZW een boete opleggen. De boete voor het ontbreken van een RI&E kan op dit moment voor organisaties met 500 of meer werknemers oplopen tot € 3.000. Voor organisaties met minder dan vijf werknemers is dit bedrag € 300. Staatssecretaris Van Ark wil deze bedragen optrekken naar € 4.500 en € 450. Voor het ontbreken van het plan van aanpak staat op dit moment een boetebedrag van maximaal € 750. De staatssecretaris kondigt aan ook dit bedrag te verhogen, naar € 3.000,-

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.