ser-gebouw-04

Stand van zaken haalbaarheidstoetsen arseen, 1,2 dichloorethaan en 1,3 butadieen

Op 9 september jongstleden vergaderde de SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW). Daarin is voor de haalbaarheidstoetsen van drie stoffen het volgende besloten:

Voor arseen en -verbindingen wordt een verlenging van de reactietermijn overwogen. De officiële reactietermijn van de haalbaarheidstoets voor arseen- en verbindingen was 17 juni 2021. [Er is voor een langere reactietermijn gekozen vanwege de coronacrisis.] Een besluit over een eventuele nieuwe reactietermijn wordt te zijner tijd via de website van het SER Arboplatform bekend gemaakt.

De huidige wettelijke grenswaarde voor arseen en -verbindingen is 2,8 μg/m3 TGG-8uur en is gebaseerd op een advies van de (SER-GSW) van 7 april 2014. Omdat deze waarde boven de streefwaarde ligt die de Gezondheidsraad heeft afgeleid in zijn rapport van 11 december 2012 heeft de SER-GSW in juni 2020 besloten om de haalbaarheidstoets te herhalen om te bezien of de streefwaarde van 0,28 μg/m3 TGG-8uur nu wel haalbaar is.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.