Stand van zaken haalbaarheidstoetsen arseen, 1,2 dichloorethaan en 1,3 butadieen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

ser-gebouw-04

Op 9 september jongstleden vergaderde de SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW). Daarin is voor de haalbaarheidstoetsen van drie stoffen het volgende besloten:

Voor arseen en -verbindingen wordt een verlenging van de reactietermijn overwogen. De officiële reactietermijn van de haalbaarheidstoets voor arseen- en verbindingen was 17 juni 2021. [Er is voor een langere reactietermijn gekozen vanwege de coronacrisis.] Een besluit over een eventuele nieuwe reactietermijn wordt te zijner tijd via de website van het SER Arboplatform bekend gemaakt.

De huidige wettelijke grenswaarde voor arseen en -verbindingen is 2,8 μg/m3 TGG-8uur en is gebaseerd op een advies van de (SER-GSW) van 7 april 2014. Omdat deze waarde boven de streefwaarde ligt die de Gezondheidsraad heeft afgeleid in zijn rapport van 11 december 2012 heeft de SER-GSW in juni 2020 besloten om de haalbaarheidstoets te herhalen om te bezien of de streefwaarde van 0,28 μg/m3 TGG-8uur nu wel haalbaar is.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.