haalbaarheidstoest butadieen-2022

SER Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor 1,3-butadieen

De SER is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen.De te toetsen waarde is 0,1 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag (TGG-8u). Deze waarde komt overeen met het streefwaardeniveau, zoals afgeleid in het rapport van de Gezondheidsraad (2013). De termijn voor reacties loopt tot 28 juli 2022. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl.

1,3-Butadieen is een kleurloos gas en wordt gebruikt in de bereiding van verschillende synthetische rubberproducten en -polymeren en als intermediair in de productie van basale petrochemicaliën. Producten gebaseerd op 1,3-butadieen zijn belangrijke componenten van motorvoertuigen, constructiematerialen, apparaat-onderdelen, computers en telecommunicatieapparatuur, beschermende kleding, verpakkingen en huishoudelijke artikelen.

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start een haalbaarheidstoets voor het verlagen van de grenswaarde naar het streefwaardeniveau. De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m3 (TGG – 8u).

Lees meer

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.