SER-GSW adviseert grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) adviseert minister Karien van Gennip een nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen in te voeren van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur).

Haalbaarheidstoets
De grenswaarde van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur) wordt voorgesteld na een haalbaarheidstoets die de SER-GSW in juni 2020 startte. Uit reacties hierop van de Vliegasunie en de energiesector is afgeleid dat een verlaging van de huidige grenswaarde naar het streefwaardeniveau mogelijk is.

Het streefrisiconiveau komt overeen met vier extra gevallen van kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling, bovenop het aantal gevallen per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking.

Relevant voor de haalbaarheidstoets is het onderscheid in drie typen vliegas:

  • Poederkoolvliegas afkomstig van verbranding steenkool met biomassa. Dit product wordt uitgefaseerd als gevolg van de Urgenda-uitspraak en de omschakeling naar biomassa.
  • Biokoolvliegas afkomstig van verbranding van biomassa met steenkool (of biomassa met mineraal additief).
  • Biomassavliegas afkomstig van verbranding van 100% biomassa.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.