SER-GSW adviseert grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) adviseert minister Karien van Gennip een nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen in te voeren van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur).

Haalbaarheidstoets
De grenswaarde van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur) wordt voorgesteld na een haalbaarheidstoets die de SER-GSW in juni 2020 startte. Uit reacties hierop van de Vliegasunie en de energiesector is afgeleid dat een verlaging van de huidige grenswaarde naar het streefwaardeniveau mogelijk is.

Het streefrisiconiveau komt overeen met vier extra gevallen van kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling, bovenop het aantal gevallen per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking.

Relevant voor de haalbaarheidstoets is het onderscheid in drie typen vliegas:

  • Poederkoolvliegas afkomstig van verbranding steenkool met biomassa. Dit product wordt uitgefaseerd als gevolg van de Urgenda-uitspraak en de omschakeling naar biomassa.
  • Biokoolvliegas afkomstig van verbranding van biomassa met steenkool (of biomassa met mineraal additief).
  • Biomassavliegas afkomstig van verbranding van 100% biomassa.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.