SER: De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – praktische handreikingen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

or-en-giftige-stoffen

Deel op social media:

Ook in deze tijd is het van belang dat er veilig wordt gewerkt met stoffen die kunnen exploderen, tot huidklachten kunnen leiden of kankerverwekkend kunnen zijn.In de flyer ‘De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – een handreiking’ zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

De belangrijke rol die de OR heeft in het agenderen van veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt eveneens onderstreept in het online magazine ‘Werken met Gevaarlijke Stoffen’.

Download de Flyer op de SER website

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.