or-en-giftige-stoffen

SER: De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – praktische handreikingen

Ook in deze tijd is het van belang dat er veilig wordt gewerkt met stoffen die kunnen exploderen, tot huidklachten kunnen leiden of kankerverwekkend kunnen zijn.In de flyer ‘De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – een handreiking’ zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

De belangrijke rol die de OR heeft in het agenderen van veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt eveneens onderstreept in het online magazine ‘Werken met Gevaarlijke Stoffen’.

Download de Flyer op de SER website

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.