SER-advies: Een werkend Arbostelsel voor iedereen

Het huidige arbo-regelgevingssysteem wordt als complex en gefragmenteerd beschouwd, wat leid tot onvoldoende bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkplek. Dat schrijft de SER in de voorgestelde Arbovisie 2040, die ernaar streeft om een effectief en veilig arbosysteem te creëren. De meeste aandacht ligt binnen dit arbobeleid op de drie voornaamste oorzaken van arbeidsuitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen.

Adviezen SER omgang gevaarlijke stoffen

Onder de acht adviezen die de SER beschrijft in de arbovisie is er veel aandacht voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Hieronder lichten wij de meest kenmerkende adviezen uit:  

  • Ten eerste pleit het voor een integrale en samenhangende benadering van gevaarlijke stoffen in de wetgeving, waarbij alle aspecten van blootstelling en preventie worden meegenomen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het vereenvoudigen van regelgeving en het creëren van duidelijke en begrijpelijke richtlijnen voor werkgevers en werknemers.
  • Daarnaast wordt er aandacht besteed aan preventie en het verminderen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit omvat het bevorderen van veilig werken met deze stoffen, het implementeren van adequate beheersmaatregelen en het voorzien in passende training en bewustwording voor werknemers.
  • Het artikel benadrukt ook de noodzaak van samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals werkgevers, werknemers, arbodiensten en de overheid, om een effectieve aanpak van gevaarlijke stoffen te waarborgen. Dit omvat het delen van kennis en ervaring, het uitwisselen van best practices en het stimuleren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving.

De Arbovisie 2040 biedt een toekomstgericht perspectief op een Arbostelsel dat specifiek is afgestemd op het beheersen van risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Het artikel benadrukt de urgentie en het belang van deze visie en roept op tot verdere discussie en actie om de gewenste veranderingen te realiseren en de bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkplek te verbeteren.

Bron: SER

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.