SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen per 5 januari j.l. van kracht voor EU

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

download (30)

Vanaf 5 januari 2021 j.l. moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De nieuwe meldingsplicht is van toepassing op alle soorten voorwerpen die in de EU worden geproduceerd/geleverd. 

Het is een extra stap in de uitvoering door de EU van haar Circulaire Economie-strategie (zie eerdere berichtgeving hierover). Het is bedoeld om ECHA te helpen bij het opzetten van een database met artikelen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, die toegankelijk is voor afvalverwerkers, consumenten en overheidsinstanties.

Lees meer 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.