download (30)

SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen per 5 januari j.l. van kracht voor EU

Vanaf 5 januari 2021 j.l. moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De nieuwe meldingsplicht is van toepassing op alle soorten voorwerpen die in de EU worden geproduceerd/geleverd. 

Het is een extra stap in de uitvoering door de EU van haar Circulaire Economie-strategie (zie eerdere berichtgeving hierover). Het is bedoeld om ECHA te helpen bij het opzetten van een database met artikelen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, die toegankelijk is voor afvalverwerkers, consumenten en overheidsinstanties.

Lees meer 

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.