RIVM ZZS-lijst bijgewerkt – 27 oktober 2020

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

rendered-1

Deel op social media:

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft vanadium pentoxide toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen  ).

Het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) heeft deze stof als Carc. 1B geclassificeerd. Deze stof wordt in de loop van de tijd opgenomen in bijlage IV van de CLP Classification, Labelling and Packaging   verordening. Vooruitlopend op de opname in bijlage IV is vanadium pentoxide op de ZZS-lijst geplaatst omdat deze relevant is voor de vergunningverlening in Nederland.

Lees meer

PS: voor Toxic klanten is deze stof vanaf 28 oktober verwerkt in Toxic (Safety Solution) mbt de ZZS-lijst.

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.