RIVM: Omwonenden Tata Steel leven gemiddeld korter

Al jarenlang is er een voortdurende ophef over Tata Steel en de impact van het bedrijf op de omgeving. Een recent rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft concrete, verontrustende bevindingen over de gezondheidseffecten van de uitstoot van Tata Steel op omwonenden. Het rapport, gebaseerd op bestaande gegevens en rekenmodellen, heeft een direct verband aangetoond tussen de fabriek en gezondheidsproblemen in de omgeving.

Deze gezondheidsproblemen worden grotendeels toegeschreven aan de enorme hoeveelheden fijnstof, stikstofoxiden, kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) en metalen die door Tata Steel worden uitgestoten. Als gevolg hiervan wordt geschat dat inwoners van het dichtstbijzijnde dorp Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter leven en een verhoogd risico op longkanker lopen. De impact is het grootst in de directe omgeving van de staalfabriek, waar ook kinderen risico lopen op bijvoorbeeld astma, een lager IQ door looduitstoot, en acute luchtwegklachten.

Deze gezondheidsproblemen hebben geleid tot een massaclaim tegen Tata Steel, waarbij meer dan 2000 mensen betrokken zijn. De omwonenden eisen erkenning van de gezondheidsrisico’s en financiële compensatie voor het geleden leed. Het juridische gevecht zal complex en langdurig zijn, maar het benadrukt de vastberadenheid van de gemeenschap om hun recht op een gezonde leefomgeving te verdedigen.

Door de grote economische bijdrage van Tata Steel, ontstaat een dilemma tussen industrie en welzijn. Het is van cruciaal belang om de gezondheid van de omwonenden te beschermen en tegelijkertijd economische stabiliteit te waarborgen. Maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de gezondheid van de gemeenschap te waarborgen, terwijl tegelijkertijd banen en economische kansen worden behouden. Tata Steel reageert op het rapport door aan te geven dat er gelet zal worden op de uitstoot, er worden filters en windschermen geplaatst. Uiteindelijk wil de fabriek overstappen op een systeem dat overstapt van steenkool op groen geproduceerd waterstof als brandstof om staal te maken.

Bron: RIVM

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.