RIVM Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen Juli 2021

RIVM-logo (1)

Het RIVM heeft 31 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen zijn toegevoegd omdat deze volgens de laatste aanpassing van Bijlage VI van de CLP verordening als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

•6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methyleendi-p-cresol

•3-methylpyrazool

•1,4-dioxaan

•7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan

•dimethomorf

•1,2,4-triazool

•mancozeb

Met uitzondering van dimethomorf stonden deze stoffen al op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst. Tetrafluorethyleen is ook op bijlage VI geplaatst. Omdat tetrafluorethyleen relevant is voor de vergunningverlening in Nederland was deze stof al vooruitlopend op de ZZS-lijst geplaatst.

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat deze als SVHC zijn opgenomen op de REACH SVHC kandidaatslijst:

•4-isododecylfenol

•natriumzouten van boorzuur (vijf stoffen)

•gechloreerde paraffines van middellange keten (14 stoffen)

•glutaaraldehyde

•4,4′-(1-methylpropylideen)bisfenol

•3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol

•2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat

•1,4-dioxaan

Enkele van deze stoffen stonden al op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst.

Er zijn nog meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd. Deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt. Daarom worden ze hier niet vermeld.

Lees meer

 

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.