Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een innovatieve methode ontwikkeld om de impact van mengsels van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op het milieu te beoordelen. Deze

RIVM introduceert nieuwe methode om milieubelasting door ZZS-mengsels te beoordelen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een innovatieve methode ontwikkeld om de impact van mengsels van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op het milieu te beoordelen. Deze methode, voortkomend uit een onderzoek dat een vervolg is op een verkenning uit 2022, biedt omgevingsdiensten en andere vergunningverleners een handig instrument voor het beoordelen van vergunningaanvragen.

Aandacht voor risico’s van ZZS-mengsels

In Nederland verlenen overheidsinstanties vergunningen aan bedrijven voor het uitstoten van chemische stoffen, waaronder ZZS, naar lucht en water. Vaak betreft dit een combinatie van verschillende stoffen. Maar bij de beoordeling van vergunningen wordt vaak gekeken naar de veiligheid van individuele stoffen, niet naar de potentiële schade van het gehele mengsel. Het RIVM benadrukt dat de schadelijke effecten van een mengsel groter kunnen zijn dan die van afzonderlijke stoffen, afhankelijk van de samenstelling, concentraties en toxiciteit van de stoffen.

Nieuwe beoordelingsmethode voor vergunningverleners

De ontwikkelde methode van het RIVM stelt vergunningverleners in staat om de risico’s van stoffenmengsels in de leefomgeving te evalueren. Deze methode omvat twee stappen. Allereerst wordt geanalyseerd of de cumulatieve risico’s per stof de vastgestelde grenswaarde overschrijden. Indien dit niet het geval is, wordt het risico als beperkt beschouwd. Overschrijdt de totale som wel de grenswaarde, dan dient de specifieke toxiciteit van de betrokken stoffen te worden beoordeeld.

Inzicht in geografische verspreiding van ZZS

Het RIVM rapporteert ook over de geografische verspreiding van ZZS in Nederland. Door data om te zetten naar kaarten, wordt inzichtelijk waar de industriële uitstoot van ZZS het grootst is en welke impact dit heeft op mens en milieu. Hoewel de kaarten momenteel nog beperkt zijn vanwege een gebrek aan data, werkt het RIVM aan een uitgebreide database om dit aan te vullen.

Minimalisering van ZZS-uitstoot

Het RIVM benadrukt de noodzaak voor bedrijven om de uitstoot van ZZS tot een minimum te beperken, wat de kans op schadelijke mengsels voor mens en milieu verkleint. In lijn hiermee streeft Nederland ernaar om de risico’s van ZZS in de leefomgeving tegen 2050 te minimaliseren. Bovendien werkt het RIVM samen met Omgevingsdienst NL om een landelijke structuur op te zetten voor het delen van kennis en advies over ZZS, met de mogelijkheid om dit uit te breiden naar andere thema’s en organisaties.

Onderzoek naar ZZS in energietransitie

Naast de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsmethode, publiceert het RIVM ook een verkenning naar ZZS in de energietransitie. Aangezien verschillende ZZS worden gebruikt in technologieën zoals windturbines, zonnepanelen en accu’s, benadrukt het RIVM de noodzaak voor bedrijven om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot te minimaliseren. Dit wordt ondersteund door de ontwikkeling van Vermijdings- en Reductieprogramma’s (VRP), waarbij het RIVM criteria bepaalt voor zowel bedrijven als vergunningverleners.

Grip op Zeer Zorgwekkende Stoffen

Als jouw organisatie een milieuvergunning nodig heeft, kom je dus sowieso in aanraking met ZZS. Maar hoe weet je welke stoffen ZZS zijn? Het RIVM geeft op haar site veel informatie over deze stoffen en biedt ook een zoekmachine aan. Hiermee kan je op basis van een aantal gegevens van een stof controleren of dit een ZZS is.

Dit levert natuurlijk een flinke bak werk op. Je moet immers per component in een product controleren of deze ZZS is. Overweeg daarom eens de inzet van Toxic Productregistratie! Hierin geef jij aan welke chemische producten binnen jouw organisatie gebruikt worden. Onze ervaring vakredactie controleert vervolgens van alle componenten in alle producten die je registreert of hier ZZS in zitten. Zo hoef jij alleen een export uit de rapportagemodule te halen en heb je direct grip op de hoeveelheid ZZS binnen jouw organisatie. Dit maakt jouw vergunningaanvraag een stuk eenvoudiger en efficiënter!

Toxic Productregistratie

Ben je geïnteresseerd in hoe Toxic Productregistratie kan bijdragen aan jouw vergunningaanvraag? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek voor meer details, of bereik het Toxic team direct op 070 – 378 01 62 voor persoonlijke ondersteuning.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.