RIVM: analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten bij Nederlandse bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. In totaal werden 15 van 24 door de Nederlandse Arbeidsinspectie afgeronde onderzoeken geanalyseerd. De meeste incidenten werden veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of door gebreken in procescontrole. 

Noodmaatregelen waren vaak afwezig of werkten niet goed. Onvoldoende of niet nageleefde plannen en procedures leidden ook tot problemen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun installaties in orde zijn en dat werknemers veilig kunnen werken.

Veel van deze incidenten hadden voorkomen kunnen worden, waardoor het cruciaal is dat bedrijven leren van deze gebeurtenissen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Acht incidenten hadden problemen met het beheersen van procesfactoren zoals druk, temperatuur en chemische reacties, wat leidde tot afwijkingen van veiligheidsnormen. Bij zeven incidenten ontbraken of werkten noodmaatregelen niet goed. Veertien incidenten onthulden tekortkomingen in plannen en procedures, vaak door onverwachte gevaren of het niet naleven van instructies. 

Het onderzoek van het RIVM is onderdeel van de inspanningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om incidenten te onderzoeken, waarvan de resultaten kunnen worden gebruikt om inspecties en veiligheidsbeleid bij bedrijven te verbeteren.

Niet zeker of de werkomgeving binnen jouw organisatie veilig is? Vraag Toxic!

Bron: RIVM

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.