Risico waterstofperoxide bij desinfectie en sterilisatie

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Waterstofperoxide is bij normale temperatuur instabiel en vervalt snel naar zuurstof met vrijkomen van warmte. In het algemeen worden lage concentraties (3%) gebruikt voor medische desinfectie (bijvoorbeeld mondspoeling), terwijl concentratie boven 10% in de industrie worden toegepast. Bij 30% en hoger is sprake van een corrosieve oplossing die schade aan huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Inademing van waterstofperoxide veroorzaakt hoesten en voorbijgaande kortademigheid, maar hij hogere concentraties kan sterke irritatie en ontsteking van slijmvliezen optreden met ernstige klachten. Bij hoge concentraties zijn ook longoedeem en convulsies mogelijk, evenals shock en coma. Deze klachten kunnen ook verlaat optreden: 24-72 uur na blootstelling. Hiermee moet bij accidentele blootstelling zeker rekening gehouden worden.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.