gal

Rekenkamer: het toezicht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen faalt

De Algemene Rekenkamer heeft een kritisch rapport gemaakt over de controle van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Volgens de instantie ontbreekt bij de toezichthouders elk overzicht.

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het rapport is deze woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Algemene Rekenkamer onderzocht het toezicht op de circa vijfhonderd ondernemingen in Nederland die werken met chemische stoffen, van olie-opslagbedrijven tot staalfabrikant Tata Steel en de raffinaderijen van Shell. Regionale omgevingsdiensten en inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren of deze bedrijven zich aan de milieuregels houden. Bij overtreding kunnen de diensten de bedrijven waarschuwen, extra controleren, dwangsommen opleggen of in het uiterste geval sluiten.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.