REACH-handhavingsproject op geïmporteerde producten

ECHA kondigt een volgend REACH-handhavingsproject aan op geïmporteerde producten van buiten de EU

Het Enforcement Forum van de ECHA, dat verantwoordelijk is voor het harmoniseren van de handhaving van de EU-wetgeving rondom chemische stoffen, kondigde onlangs een volgend EU-breed handhavingsproject aan dat is gericht op geïmporteerde producten. Uit een eerder proefproject en controle-onderzoeken van het Forum was namelijk gebleken dat de EU-wetgeving van deze goederen slecht wordt nageleefd.

Hoe zit het nu precies met de REACH-regels voor het importeren van chemische stoffen?

Als eerste is van belang dat deze regels alleen gelden voor het importeren van stoffen van buiten het douanegebied van de EU Gemeenschap. Dat zijn de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, de zogeheten EER (Europese Economische Ruimte). Een bedrijf dat stoffen, mengsels of voorwerpen importeert vanuit een andere lidstaat (EER) is geen importeur in de zin van REACH, maar heeft de rol van distributeur of downstreamgebruiker.

Een importeur moet binnen REACH voldoen aan een aantal verplichtingen. In de factsheet Reach en importeurs staan ze beschreven. Een belangrijke verplichting is dat een importeur die 1 ton/jaar of meer van een stof importeert (in zuivere vorm of verwerkt in een mengsel) de stof moet registreren bij het ECHA.

Een andere verplichting is het opstellen van een veiligheidsinfomatieblad als een stof of mengsel als gevaarlijk is ingedeeld of als het een PBT (persistente, bioaccumulerende, toxische) of zPzB (zeer persistente, zeer bioaccumulerende) stof is. Deze plicht geldt voor elk volume, dus ook beneden de 1 ton/jaar. Dit veiligheidsinformatieblad moet dan voldoen aan de REACH- en CLP-regelgeving.

Een gebruiker van een geïmporteerde stof of product moet er dus goed op letten dat het veiligheidsinformatieblad voldoet aan die regels. Vaak is dit al meteen zichtbaar bovenaan het veiligheidsinformatieblad. Daar moet zijn aangegeven dat het voldoet aan de eisen van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008.
In de praktijk gebeurt het nog regelmatig dat bedrijven alleen beschikken over een veiligheidsinformatieblad van buiten de EU/EER, dat dus niet volgens de EU-regelgeving is opgesteld. Het is goed om hier als gebruiker van een geïmporteerde stof/product goed op te letten en als dat nodig is de leverancier te vragen om een veiligheidsinformatieblad conform REACH en CLP.

Terug naar het handhavingsproject: het zal worden uitgevoerd in 2023-2025, dit in nauwe samenwerking tussen de handhaving van REACH en de nationale douaneautoriteiten in de lidstaten.

Meer informatie:
Nieuwsbericht ECHA (engels)
ECHA regels als importeur (nederlands)

8-12-2022

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.