REACH en bescherming van drinkwaterbronnen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Reach water

Deel op social media:

​In 2007 werd de REACH regelgeving van kracht, ten behoeve van de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Het doel van REACH is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. Op de lange termijn moeten de meest gevaarlijke stoffen – Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) of ‘Substances of Very High Concern’ (SVHCs) genoemd – vervangen worden door minder risicovolle stoffen. In de periode 2016-2017 is REACH geëvalueerd; het evaluatierapport is op 5 maart 2018 gepubliceerd door de Europese Commissie.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.