Rapport ‘Zeer zorgwekkende stoffen: prioriteringsopties voor beleid’

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Recent heeft het RIVM het rapport ‘Zeer zorgwekkende stoffen: prioriteringsopties voor beleid’ opgesteld. Hier in wordt aangekondigd om in 2017 een aantal stoffen voor te dragen die nog niet de kwalificatie van zeer zorgwekkende stof (ZZS) hebben maar waar toch zorgen over bestaan, bijvoorbeeld vanwege analogie met vergelijkbare stoffen. Vervolgens kan per stof worden bezien of er voor vergunningverlener en bedrijf aanleiding is tot extra beschermingsmaatregelen. 

Zie het rapport

 

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.