Rapport RIVM Bij kortdurende blootstelling kan leeftijd een rol spelen op asbestkanker

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Het duurt gemiddeld ongeveer 40 jaar voordat amfibool-asbest na inademing kan leiden tot borst- en longvlieskanker (mesothelioom). Leeftijd op het moment van blootstelling, is dan ook van invloed op de kans dat er (nog) kanker kan ontstaan. Zonder rekening te houden met leeftijd wordt de kans op kanker bij jonge werkenden te laag ingeschat en bij oudere werkenden te hoog. Het komt incidenteel voor dat werknemers een korte periode teveel van deze asbestsoort inademen. In dat geval moet ook leeftijd in de risicobeoordeling meegenomen worden. Voor andere vormen van asbest volstaat de bestaande methode om de kans op kanker bij een korte blootstelling aan te hoge concentraties asbest te bepalen.

Dat concludeert het RIVM in het rapport ‘Risicobepaling van een kortdurende beroepsmatige blootstelling aan asbest‘. 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.