Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar blootstelling aan industriële stoffen verschenen

woonwijk voor industrie

De Onderzoeksraad heeft de afgelopen twee jaar een diepgaand onderzoek gedaan naar de wijze waarop wij in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling daaraan kan schade veroorzaken aan de gezondheid, dat is algemeen bekend. Maar wordt er door de industrie en overheid wel voldoende rekening gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot? De Raad heeft daarom onderzoek gedaan naar de situatie rondom Tata Steel, Chemours en Asfaltfabriek Nijmegen.

In het zojuist verschenen rapport Industrie en Omwonenden concludeert de Raad dat betere bescherming tegen industriële emissies noodzakelijk is. De Raad heeft daartoe een aantal aanbevelingen geformuleerd om de bescherming van de gezondheid van omwonenden van industriële bedrijven te verbeteren. Een belangrijke aanbeveling is: geef uitvoering aan de wettelijke plicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van omwonenden te beschermen tegen schadelijke industriële emissies. De aanbevelingen zijn niet alleen gericht aan de bedrijven die de emissies veroorzaken, maar ook aan VNO-NCW, provincies en gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM.

Bij het rapport is een infographic gemaakt die de huidige en gewenste situatie laat zien.

Meer informatie: Onderzoeksraad voor Veiligheid

13-4-2023

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.