Rapport beschikbaar majeure risicobedrijven 2015

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Het rapport bij de Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2015 is verschenen.

Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.

Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ hebben de inspecties uitgevoerd. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven’.

Zie onderstaande link.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/04/rapportenbu…

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.