Rapport beschikbaar majeure risicobedrijven 2015

Het rapport bij de Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2015 is verschenen.

Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.

Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ hebben de inspecties uitgevoerd. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven’.

Zie onderstaande link.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/04/rapportenbu…

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.