bassalt

ProRail gaat gebruik van kwartsloze ballast voorschrijven

ProRail heeft besloten vanaf 1 januari 2022 kwartsloze ballast te laten gebruiken bij spoorwerkzaamheden in tunnels en onder overkappingen. Bijna alle ballaststenen die nu gebruikt worden in het Nederlandse spoor bevatten het mineraal kwarts. Bij transport en verwerking van die stenen kan kwartsstof vrijkomen. Sommige deeltjes daarvan zijn zo klein dat ze bij inademing in de longen terecht kunnen komen. Dit zogenoemde respirabel kwartsstof kan kankerverwekkend zijn bij langdurige en hoge blootstelling.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.