ProRail gaat gebruik van kwartsloze ballast voorschrijven

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

bassalt

Deel op social media:

ProRail heeft besloten vanaf 1 januari 2022 kwartsloze ballast te laten gebruiken bij spoorwerkzaamheden in tunnels en onder overkappingen. Bijna alle ballaststenen die nu gebruikt worden in het Nederlandse spoor bevatten het mineraal kwarts. Bij transport en verwerking van die stenen kan kwartsstof vrijkomen. Sommige deeltjes daarvan zijn zo klein dat ze bij inademing in de longen terecht kunnen komen. Dit zogenoemde respirabel kwartsstof kan kankerverwekkend zijn bij langdurige en hoge blootstelling.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.