Raadpleging omtrent toevoeging van 6 Stoffen aan de SVHC-lijst

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

echa-reach

In het kader van REACH zijn er momenteel 6 stoffen voorgesteld om toe te voegen aan de lijst van Substances of Very High Concern (SVHC). Tot 16 oktober hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid om commentaar te leveren op het toevoegen van deze stoffen. Dit is een belangrijk proces dat ervoor zorgt dat de identificatie van SVHC op een transparante en op bewijs gebaseerde manier wordt uitgevoerd. De volgende 6 stoffen zijn voorgelegd om toe te worden gevoegd aan de SVHC lijst:

Het identificeren van stoffen als SVHC gebeurt door het opstellen van een dossier volgens de vereisten van bijlage XV van REACH. Deze dossiers zijn beschikbaar op de website van ECHA, waar belanghebbenden de bijlage XV-rapporten kunnen raadplegen door op “Gegevens” te klikken in de tabel met voorgestelde stoffen.

De lijst van SVHC-stoffen wordt aangeduid als de kandidatenlijst omdat alle daarin opgenomen stoffen op de nominatie staan om te worden opgenomen in bijlage XIV van REACH. Deze stoffen worden dan ook autorisatie plichtig.

Het commentaarproces tijdens de nominatie voor de SVHC lijst is van groot belang, omdat het helpt bij het verzamelen van een breed scala aan perspectieven en expertise. Door commentaar te leveren, kunnen belanghebbenden bijdragen aan een grondige evaluatie van de voorgestelde stoffen en eventuele aanvullende informatie verstrekken die kan bijdragen aan het besluitvormingsproces.

Het is van cruciaal belang dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij dit proces en hun stem laten horen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we ervoor zorgen dat de identificatie van SVHC op een evenwichtige, wetenschappelijk onderbouwde en effectieve manier wordt uitgevoerd. Dit draagt bij aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen.

Zo werken we samen aan een wereld waarin werk geen levens meer kost.

Bron: ECHA

Lees onze laatste whitepaper

Praktijkreeks: Vervangingsbeleid in de praktijk bij Waterschap Zuiderzeeland

Vervanging van CMR-producten is een lastig vraagstuk. Het Waterschap Zuiderzeeland zette enige jaren geleden een vervangingsbeleid op voor CMR-houdende producten. Lees in deze praktijkreeks alles over hun pragmatische en breed gedragen aanpak. Mooie inspratie om zelf ook aan de slag te gaan met jouw vervangingsbeleid!

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.