echa-reach

Podcast met ECHA directeur Bjorn Hansen

In de podcast stelt Hansen dat de chemische industrie een van de meest energieverbruikende industrieën is. Juist daarom moet deze industrietak nieuwe chemicaliën en processen ontwikkelen om in de komende 30 jaar de klimaatneutraliteitsdoelstellingen te halen. Het is belangrijk om wijzigingen in de regelgeving te volgen, aangezien REACH en de Toxic Substances Control Act (TSCA) een belangrijke rol zullen spelen bij de ontwikkeling van deze nieuwe chemicaliën.

Onderwerpen die aan bod komen

Verder bespreken de deelnemers wat chemische innovatoren moeten weten over duurzaam ontwerp op elk punt in de levenscyclus van een chemisch product. Wat zijn goede prikkels voor circulair ontwerp in de Europese regelgevingssystemen? Welke lessen zijn geleerd tijdens het autorisatieproces onder REACH. Wat zijn de verwachte updates van de biocidenrichtlijn? Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de 1 januari 2021, zoals bekend de ingangsdatum van Brexit.

Beluister de podcast

Bron: https://www.natlawreview.com/article/let-s-talk-about-europe-conversation-bjorn-hansen-executive-director-echa-podcast

 

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.