PFAS-restrictieverbod: eerste Q&A online

De eerste reeks vragen en antwoorden in de openbare raadpleging fase in aanloop naar een PFAS restrictie verbod is gepubliceerd. De vragen die tot nu toe zijn behandeld gaan over de raadpleging zelf, de opinievorming in de comités van ECHA en het REACH-beperkingsproces. Later in mei-juni zullen er meer vragen en antwoorden worden toegevoegd. Tijdens de infosessie op 5 april 2023 ontving het ECHA in totaal meer dan 1 600 vragen. De eerste Q&A staat nu online en is hier te lezen.

Tijdlijn restrictievoorstel

Naar verwachting zal er in 2025 een definitief voorstel op tafel liggen voor een verbod op PFAS vanuit de ECHA. Eerder dit jaar startte het wetenschappelijke comité van de ECHA met de eerste fase van de aanvraag waarin de focus lag op wetenschappelijke literatuur en het inwinnen van informatie bij bedrijven, overheden en organisaties. Tijdens de tweede fase, die op dit moment in volle gang is, mag iedereen informatie aanleveren bij de ECHA en eventuele vragen of bedenkingen uiten op het restrictievoorstel. Deze informatie zal meegenomen worden in het voorstel dat in de derde fase zal worden voorgelegd aan de lidstaten. Lees hier het eerder gepubliceerde artikel over de tijdlijn richting een definitief voorstel.


Meepraten over de voorgestelde restricties kan nog tot 25 september 2023.

Bronnen: ECHA

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.