Perfluorheptaanzuur toegevoegd aan de zeer zorgwekkende stoffenlijst.

RIVM-logo (1)

Op 29 maart is er een stof toegevoegd aan de zeer zorgwekkende stoffenlijst. Het gaat om de stof perfluorheptaanzuur, met CAS-nummer 375-85-9. Deze stof stond eerder al op de lijst van potentieel zeer zorgwekkende stoffen. ZZS stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend of mutageen zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophogen. 

Perfluorheptaanzuur: de stof in ingedeeld in stofklassse MVP 2. De stofcategorie ZZS heeft drie stofklassen, waarvoor alle drie andere grenzen gelden; het gaat daarbij om grensmassastroom en de vrijstellingsgrens. MVP 2 is de klasse voor minimalisatieverplichte gas- of dampvormige stoffen. Gebruikt u perfluorheptaanzuur, dan moet u rekening houden met deze minimalisatieverplichting. 

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk. De grensmassastroom voor de stof is 2,5 g/uur, de emissiegrenswaarde is 1 mg/Nm3.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.