Overschrijding drinkwaternorm door glyfosaat: meten met twee maten

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

maas-900-_h2o_waternetwerk

Glyfosaat overschrijdt voor ecotoxicologische normen in het oppervlaktewater niet de norm, voor de drinkwaternorm doet het dat wel. Deze overschrijding is echter een gevolg van een beleidsmatige keuze: de Nederlandse norm is strenger dan de Europese. Of, beter gezegd, er wordt op een ander punt gemeten, waardoor er een scheef beeld ontstaat.

Voor gewasbeschermingsmiddelen en residuen daarvan is in Europa in 1980 de norm voor drinkwater gesteld op 0,1 microgram per liter (Richtlijn 80-778-EG). Deze norm geldt in principe voor water dat uit de kraan komt. Nederland heeft echter gekozen voor een strengere norm: weliswaar geldt dezelfde 0,1 microgram (µg) glyfosaat per liter water maar hier geldt deze norm ook bij het innamepunt van het betreffende oppervlaktewater, dus vóór de zuivering.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.