SZW-logo

Organisaties die werken met gevaarlijke chemische stoffen kunnen tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen

Organisaties die werken met gevaarlijke chemische stoffen of met risicovolle processen kunnen tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen

Organisaties die werken met gevaarlijke chemische stoffen of met risicovolle processen kunnen tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun ‘omgevingsveiligheid’. Het voor dit jaar beschikbare budget voor de SVO-subsidieregeling is onlangs verdubbeld naar 2 miljoen euro.

Het gaat daarbij om de volgende thema’s: veiligheidscultuur (veiligheidsbewustzijn bijvoorbeeld opleidingen zoals CCSE of e-learning gevaarlijke stoffen voor de werkvloer), ketenverantwoordelijkheid, duurzaam assetmanagement (inspectie, onderhoud, vervanging), een transparante sector (best practices), veilige bedrijventerreinen (en clusters), en hoogwaardige kennis van omgang met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen.

De SVO kan worden aangevraagd voor vier typen projecten:

A: proces- en organisatie-innovaties (projecten die zorgen voor een nieuwe organisatiemethode, of een nieuwe/verbeterde productie- of leveringsmethode)

B: opleidingen (projecten gericht op kennisoverdracht)

C: milieustudies (gericht op het in beeld brengen van investeringen ter verbetering van de omgevingsveiligheid)

D: extern advies (een advies voor een mkb over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid van het bedrijf).

Bij de drie eerste categorieën (projecttypen A, B en C) gaat het om subsidies tot 500.000 euro. Alleen brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor projecten indienen. Zo’n samenwerkingsverband moet speciaal zijn opgericht voor het versterken van de omgevingsveiligheid. Doel kan zijn: een locatiegerichte (cluster)samenwerking, of een samenwerking tussen bedrijven uit dezelfde branche of keten.

De subsidie voor projecten van type D kan alleen worden aangevraagd voor een advies dat wordt verzorgd door een externe consultant (te onderbouwen met een offerte). Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro.

Andere belangrijke voorwaarden

Organisaties die SVO-subsidie willen aanvragen, moeten een project hebben dat:

bestaat uit een bovenwettelijk (niet-verplicht) initiatief dat bijdraagt aan de blijvende versterking van de industriële omgevingsveiligheid in Nederland

past binnen de hierboven genoemde thema’s en projecttypes nog niet is gestart 

en gerealiseerd kan worden binnen twee jaartechnisch en economisch haalbaar is.

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met (uiterlijk) 1 oktober 2021. De subsidieverdeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen en zolang het budget reikt. Na die datum stopt de regeling in de huidige vorm. Overigens wordt er op dit moment al druk gewerkt aan een vervolgregeling (‘SVO 2022-2027’).

Vraag de subsidie aan

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.