Veiligheids-instructies

Oproep inspectie: pas SDS’en aan vóór 2023

Overgangstermijn nieuwe eisen aan veiligheidsinformatiebladen loopt af.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB of SDS) aan te passen.

De ILT, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zien nog veel fouten in de Veiligheidsinformatiebladen (VIB of SDS). De ontvanger van gevaarlijke stoffen wordt daardoor onvoldoende of onjuist geïnformeerd over de gevaaraspecten van de stoffen en mengsels. Zo ontstaan risico’s voor mens en milieu. Daarom is kwaliteit verbetering nodig.

De eisen voor SDS’en zijn in juni 2020 gewijzigd en op 1 januari 2021 in werking getreden. Alle SDS’en die nog volgens voorgaande Verordening 2015/830 zijn opgesteld, moeten aan de wijziging voldoen.

In 2023 controleren de ILT, NVWA en de NLA of de SDS’en voldoen aan de nieuwe eisen. Leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels kunnen tot 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (SDS) aanpassen.

De nieuwe eisen staan in Verordening (EU) 2020/878.

De belangrijkste wijzigingen in het SDS zijn:

  • Er moeten nanovorm specificaties aangegeven worden.
  • Informatieverplichting over hormoon ontregelende stoffen.
  • Opname van een uniek identificatienummer (UFI = Unique Formula Identifier) in rubriek 1.1
  • Informatie eisen over specifieke concentratiegrenzen, vermenigvuldigingsfactoren en schattingen van acute toxiciteit.
  • De eis om het toegelaten gebruik en de voorwaarden te vermelden waaronder de gebruikers een geautoriseerde stof mogen toepassen.
  • Nieuwe eisen met betrekking tot informatie voor fysische en chemische eigenschappen.

Meer informatie over de nieuwe eisen is te vinden in Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

30-11-2022

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.