download (92)

Ook in Zuid-Holland minder overtredingen bij risicovolle bedrijven

Zuid-Hollandse bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, hielden zich in 2020 beter aan de regels dan het jaar ervoor.

Bij zo’n driekwart van hen werd geen of slechts een lichte overtreding van het zogeheten Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) geconstateerd. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over toezicht op deze bedrijven, waarvan er in Zuid-Holland 119 zijn. De cijfers voor Zuid-Holland zijn vergelijkbaar met het landelijke beeld.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.