Onvoldoende greep op risico’s ZZS

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

download (26)

Deel op social media:

Weliswaar is de afgelopen decennia de verspreiding van gevaarlijke stoffen sterk gedaald, maar deze daling gaat nu te traag. Nieuwe gevaren en risico’s worden niet proactief gesignaleerd en aangepakt (denk aan PFAS en microplastics). Bij het stellen van normen wordt volgens de Raad te veel per stof gekeken naar grenswaarden en veilige concentraties in de leefomgeving en te weinig naar het geheel van de blootstelling. Zeker nu we op weg zijn naar een circulaire economie zal beter moeten worden bekeken hoe ZZS-stoffen worden gebruikt, hoe ze vrijkomen en in welke producten ze terechtkomen. Zonder dat zijn we niet in staat om tot een veilige circulaire economie te komen.

Lees meer

 

PS: Toxic Safety Solutions heeft alle SSZ soffen inzichtelijk gemaakt voor haar klanten

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.