pernis-information

Onderzoeksraad Stroomuitval, Shell Pernis

Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. 

Op 29 juli 2017 ontstond vanaf 22.12 uur een reeks van kortsluitingen  in een deel van de hoogspanningsinstallatie in Centrale 4, één van de centrales op het terrein van ShellPernis. Deze kortsluitingen leidden om 23.19 uur tot een brand in de centrale en uiteindelijk tot het wegvallen van de levering van elektriciteit aan een deel van de installaties, die voornamelijk staan op het gedeelte van Shell Pernis dat is aangeduid als het KLMN-terrein. De uitval van elektriciteit op het Shell-terrein en de hierop volgende schakelingen in de noodstroomvoorzieningen resulteerden ook in uitval van de productie van stoom en instrumentlucht bij een toeleverancier van Shell.

Hierdoor kwam de levering daarvan aan Shell stil te liggen. Door de uitval van deze utiliteiten schakelden een groot aantal installaties op het Shell-terrein automatisch af en werden andere installaties bewust stilgezet vanwege een voorzienbaar tekort aan voeding. De productie op het hele terrein kwam uiteindelijk stil te liggen en tussenproducten die zich nog in de productieprocessen bevonden werden opgeslagen of via de fakkels verbrand. Door de storing vielen ook beveiligings- en besturingssystemen uit, waardoor er geen zicht meer was op een deel van de installaties. Ook kwamen gevaarlijke stoffen en roet vrij. 

Lees het onderzoeksrapport

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.